Tancovať môže každý

The SCHOOL DANCE je veľká tanečná súťaž pre materské, základné a stredné školy, ktorú už štvrtýkrát prináša Nezisková organizácia EDULAB a tanečná akadémia Petra Modrovského a Jána Ďurovčíka DANSOVIA.

Ceny v súťaži sú lákavé. Na víťazov čaká hlavná cena, ktorou je vstup na simulátor voľného pádu spojený s výletom do Tatralandie a finančná odmena pre školu vo výške 1000 eur. Nad celou súťažou prevzal záštitu digitálny líder Peter Pellegrini, nad kategóriou MOVIE DANCE režisér a choreograf Ján Ďurovčík a nad kategóriou LOCAL DANCE Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK).

 • Zaregistrovať
  sa do súťaže
  od 10. februára
 • Natočiť tanečné vystúpenie a urobiť
  PREZI alebo SCRATCH
  od 1. apríla
 • Hlasovať
  za svoju školu
  od 7. mája

Kto a v čom môže súťažiť

Do tanečnej súťaže The SCHOOL DANCE 2015 sa môžu zapojiť všetky materské, základné a stredné školy na území Slovenska a Česka. Stačí sa zaregistrovať, nahrať tanečné video, vytvoriť interaktívny materiál, hlasovať a možno práve vaša škola sa dostane do Veľkého finále v Slovenskom národnom divadle, kde okrem vystúpenia na doskách, ktoré znamenajú svet, môžete stretnúť zaujímavých ľudí, vyhrať skvelé ceny a prežiť deň plný zážitkov.

Zaregistrované školy súťažia v dvoch kategóriách MOVIE DANCE a LOCAL DANCE a v dvoch úrovniach PRO a AM. Materské školy sú hodnotené samostatne.

Kategórie

MOVIE DANCE – je v súťaži novinkou. Hlavnou myšlienkou tejto kategórie je znázorniť scény z filmov. Pri tvorbe choreografie môže škola vychádzať buď z tanečných filmov a muzikálov a znázorniť dobre známe tanečné scény, alebo môže experimentovať a prostredníctvom tanca znázorniť akúkoľvek filmovú scénu. Tance môžu vychádzať z rôznych tanečných štýlov. Hlavnou ideou je nápad, akým spôsobom si školy poradia s prepojením filmu, hudby a tanca. Materské školy môžu pri tvorbe v tejto kategórii vychádzať z dobre známych rozprávok. Keďže kategória MOVIE DANCE si bude vyžadovať špeciálnu prípravu, bude udelená aj špeciálna cena za najlepšiu scénu a kostýmy.

LOCAL DANCE – je kategória známa už z minulého ročníka súťaže. Tanečná súťaž je celoslovenského a českého rozmeru. Týmto spôsobom sa snažíme podporiť poznávanie jednotlivých regiónov Slovenska a Česka, ako aj ich prezentáciu prostredníctvom škôl a tanca. V kategórii LOCAL DANCE sa môžu školy prezentovať prostredníctvom rôznych tanečných štýlov, ktoré však musia byť previazané na významné miesto v regióne školy, významnú udalosť, historický monument, osobnosť, tradície alebo zvyky daného regiónu.

Z dôvodu objektívneho hodnotenia tanečníkov je druhou novinkou v súťaži rozlíšenie úrovní PROfesionáli / AMatéri. Úroveň si škola vyberá pri nahrávaní videa označením príslušného poľa. Cieľom vzniku dvoch úrovní bolo vytvorenie spravodlivejšieho a primeranejšieho hodnotenia zapojených škôl.

INTERAKTÍVNY MATERIÁL – Podmienkou zapojenia škôl je vytvorenie minimálne jedného interaktívneho materiálu. Na výber majú súťažiaci prezentačný nástroj PREZI, ktorý jednoducho vytvoria na stránke http://www.prezi.com alebo programovací nástroj SCRATCH. Cieľom tvorby v PREZI je vytvoriť zaujímavú prezentáciu zameranú na predstavenie školy. Úlohou školy, ktorá si vyberie programovací nástroj SCRATCH, je pokúsiť sa naprogramovať podobné tanečné vystúpenie, s akým sa zapojili do súťaže.

Hlasovanie

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále.

Ako sa zapojiť do súťaže

Registrácia škôl do tanečnej súťaže prebieha prostredníctvom on-line registračného formulára. Každá škola sa môže zaregistrovať iba raz a vek každého účastníka súťaže nesmie presiahnuť 20 rokov. Po zaregistrovaní a overení registrácie adminom súťaže bude kontaktnej osobe pre súťaž odoslaný potvrdzujúci e-mail s KÓDOM pre nahratie súťažných videí ako aj ďalšie inštrukcie.

Časový harmonogram súťaže:

 • Registrácia škôl: od 10. februára
 • Nahrávanie súťažných materiálov: od 1. apríla - do 30. apríla
 • Hlasovanie: od 7. mája
 • Finále: 24. júna

Všetky ďalšie informácie nájdete tu: Kompletné pravidlá súťaže.

Ceny v súťaži

 • Simulátor
  voľného pádu
 • Finančná
  odmena
 • Tanečné
  dni
 • Tablety
 • Mobilné
  telefóny

Kontakt

V prípade otázok, prosím kontaktujte organizátora súťaže telefonicky +421 2 321 99 121
alebo e-mailom na schooldance@edulab.sk, www.edulab.sk.

GENERÁLNY PARTNER

AGEMSOFT

HLAVNÍ PARTNERI

Raiman production Samsung Huricane Factory

POD ZÁŠTITOU

Digitálny líder SĽUK EK

PARTNERI A MEDIÁLNI PARTNERI

Slovenské národné divadlo Neuropea TA3